Forside


VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK


Ordinær generalforsamling

afholdes Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:30 i

Vetterslev-Høm Forsamlingshus Næstvedvej 364, 4100 Ringsted.


Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag: skal være bestyrelsen i hænde senest 3. juni 2021 . Af hensyn til corona situationen er tilmelding nødvendig til:

Lise Nielsen på tlf. 57643133 eller mail: lin@vsh-vand.dk

Peter Kock på tlf. 23967087 eller mail: pko@vsh-vand.dk


Venlig hilsen Bestyrelsen


Dagsorden