Forside

Vetterslev Sandby og Høm Vandværk

Vetterslev-Sandby og Høm vandværk afholder ordinær generalforsamling


torsdag den 27. august 2020 kl. 19.30


i Vetterslev-Høm forsamlingshus Næstvedvej 264, 4100 Ringsted


Dagsorden iflg. Vedtægter.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. august 2020 Dagsorden samt regnskab 2019 og budget 2020 forefindes på:


www.vsh-vand.dk